چه مواردی در دریافت سیگنال مناسب موثر است؟

مبنای فناوری وایمکس بر اساس امواج الکترومغناطیسی است. درنتیجه، هرچه مودم وایمکس به محیط باز نزدیک‌تر و از منابع ایجاد اختلال مانند یخچال، فریزر و ماکروویو دورتر و حداقل ۳۰ سانتی‌متر از سطح زمین فاصله داشته باشد، سیگنال قوی‌تر و کم‌ پارازیت‌تر خواهد بود.

ترتیب: 
4