درصورتی‌که هزینه از حساب کسر شده ولی وارد پنل مبین‌نت نشده باشد، چه باید کرد؟

در اکثر موارد طی مدت‌زمان 72 ساعت وجه به‌ حساب شما بازخواهد گشت درصورتی‌که طی این مدت وجه به‌حساب برنگشت می‌توانید مراتب را از طریق پشتیبانی پیگیری  کنید.