منظور از پهنای باند مشترک چیست؟

. طبق قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر اپراتور می‌تواند پهنای باند را بین ۴، ۸ و یا ۱۰ مشترک به اشتراک بگذارد. درواقع سرعت دریافت و بارگذاری اطلاعات نسبت به ضریب اشتراک متغیر خواهد بود.
 وایمکس مبین‌نت پهنای باند را با ضریب اشتراک یک‌به‌چهار در اختیار کاربران قرار می‌دهد.